Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Harstads visjon er:  -med rom for store ambisjoner

Om HiHs rolle heter det i Strategiplanen for 2012-2016:

  • Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft.
  • Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og global kunnskapsutvikling, tilby kompetanse, forskning og utvikling som styrker landsdelen.
  • Som regional høgskole vil Høgskolen i Harstad bidra til å fremme regional utvikling og nyskapning i samarbeid med eksterne samfunns- og arbeidslivsaktører.

Besøk HIH