Dine barn

Harstad er en flott by for barn å vokse opp i. Det er masse aktiviteter å ta del i, og byen med omkringliggende områder innbyr til et godt miljø for barnefamilier.

Skoler og barnehager

På denne siden finnes linker til Harstad kommunes respektive sider for de ulike aldersgrupper. Her finnes mer informasjon og søknadsskjemaer. For en oversikt over noen fritidsaktiviteter anbefales det å se nærmere på sidene til harstadregionen.no.